Zebrafish Ensembl gene predictions blast

Ensembl gene predictions of Zebrafish aligned to Brichardi via BLASTN (e-20 cut-off)