P nyererei Satsuma alignments

P nyererei aligned to Tilapia via Satsuma